Inquiry
Form loading...
 • Telefon
 • E-poçta
 • Whatsapp
  WhatsApp7ii
 • WeChat
  WeChat3zb
 • 010203
  CNC işleýşini, plastmassa sanjym galyplaryny, list metal, vakuum guýma we 3D çap etmek

  Kärhana
  Giriş

  Şençzhenen Breton Precision Model Co., Ltd önümçilik talaplary üçin bir bitewi gaýtadan işlemegi üpjün edýän ýokary hilli üpjün ediji.
  Müşderilerimiz üçin iň oňat çözgütleri arkaýyn önümçilik we netijeli işlemek bilen üpjün edýäris.
  CNC işleýşini, plastmassa sanjym galyplaryny, metal metal, wakuum guýma we 3D çap etmegi hödürlemek bilen, önümçilik mümkinçiliklerimiz dürli pudaklary öz içine alýar.
  Şol sanda import edilýän 3 ok, 4 ok we 5 okly CNC işleýiş merkezleri.
  Prototipden köpçülikleýin önümçilige çenli çylşyrymly geometriýa we ýokary estetiki talaplar bilen önüm öndürmäge kömek edýäris.
  Productshli önümlerimiz berk çydamlylyk ölçeglerine we hil ülňülerine laýyk gelýär we bizi Hytaýda isleg bildirýän önümçilik kompaniýasy edýär.

  Has giňişleýin gör
  biz hakda

  BIZI
  Hyzmat

  2015-nji ýylda döredilen Şençzhenen Breton Precision Model Co., Ltd. önümçilik talaplary üçin bir bitewi gaýtadan işlemek hyzmatlaryny bermäge borçlanýar. Müşderilerimize iň oňat çözgütleri bermek üçin arkaýyn önümçilikde we çylşyrymly proseslerde ýöriteleşýäris.

  lso9001

  Çig malyň hili ökde

  Güýçli önümçilik güýji

  Güýçli önümçilik güýji

  Tejribämiz, çylşyrymly geometriýa we ýokary estetiki talaplar bilen önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

  Hil barlagy

  Hil barlagy

  Şençzhenen Breton Precision Model Co., Ltd-de ähli önümlerimiz üçin berk çydamlylygy we hil standartlaryny berjaý edýäris.

  Toparymyz

  Toparymyz

  Toparymyz ajaýyp daşky görnüşi we çylşyrymly gurluşlary bilen dürli pes göwrümli we köpçülikleýin önümçilik böleklerini üpjün etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.

  Tejribeli öndüriji

  Tejribeli öndüriji

  Tejribeli öndüriji hökmünde Şençzhenen Breton Precision Model Co., Ltd adaty çalt prototip ýazmak, galyndy öndürmek, OEM in engineeringenerçiligi we önümçilik hyzmatlary bilen meşgullanýar.

  HYZMAT

  GÖRNÜŞ

  T NEWZE ÖNÜMLER

  0102030405060708091011121314

  Habarlarymyza ýazylyň

  Haýwan onuň gazabyny görensoň terk edilmeli.